BCX - BREMSERENS Rengjøringsmiddel

Bruksområde

Effektiv rengjøring av skive- og trommelbremser – lameller og clutchdeler.

Unngå å applisere på gummideler. 

Må ikke anvendes på polykarbonplaster.

Utmerket for kabelkontakter, tilhengerfester, sikringer, relékontakter og andre sammenkorroderte detaljer.

Fordeler

Fjerner olje, bremsevæske, fett og herdede avleiringer. 
Etterlater ingen rester. Enkel å bruke.

Bruksanvisning

Enkel å bruke, -spray på rikelig og la det renne av. Lufttørk eller tørk med en myk, tørr klut
Unngå å applicere på gummideler
MERK: Produktet må ikke brukespolykarbonatplaster.

Fås i

Levereres i 500 ml aerosolspray
Mulig å bestille i 5 liter løsvekt.

Tekniske data

Flammepunkt <-18 ° C (drivstoff) 
Antenningstemperatur> 300 ° C 
Løselighet hydrokarboner; alkoholer 
Løselighet i vann; delvis løselig 
Lukt: Lett lukt av løsemiddel

Høypresterende rengjøringsspray!

Enkel å bruke, -spray på rikelig og la det renne av. Lufttørk eller tørk med en myk, tørr klut. Unngå å applicere på gummideler.

MERK: Produktet må ikke brukespolykarbonatplaster.