OLJE ADDITIV

-Oljeforbedreren

Bruksområde

Oil Additive er et avansert oljebasert produkt hvis oppgave er, som tilsetning til andre oljeprodukter som f.eks. hydraulikkoljer, motoroljer, gearoljer, smøreoljer m.m., å bygge opp en ekstremt høy vedheftningsevne i oljefilmen som bygges opp.

Fordeler

Oil Additive gir en oljefilm som har minst 5-10 ganger så høy slitestyrke som i vanlig olje. Har stor vedheftsevne (renner ikke av og ligger igjen på metallet) og gir derfor en fullgod smøring fra første sekund ved start.

Lar ikke metall gå mot metall noe som gjør at den reduserer friksjon, varme og slitasje og gir dermed lavere drivstofforbruk og øker effekten grunnet lav friksjon mellom bevegelige deler. -Gir økt livslengde på motor og utstyr (tester har vist en økt livslengde opp til 2,5 ganger).

Beskytter i alle temperaturer. Tåler ekstremt høye temperaturer (utmerket for turbo), samtidig som den får oljen til å flyte selv ned til -39`C.

Binder sot og andre forurensninger i motoren og holder lager, ringer og bevegelige deler rene. Renner ikke av når man slår av motoren.

Spar drivstoff gjennom minsket friktion!

Bruksanvisning

olje              3%               1%              
1 l 0,3 dl 0,1 dl
4 l 1,2 dl 0,4 dl
6 l 1,8 dl 0,6 dl
25 l 7,5 dl 2,5 dl

 

MOTORER: Bensin og diesel 3 % ( 0,3 dl / liter motorolje) ved hvert oljebytte. Første oljebytte skal gjøres etter 50 mil, eller 25 – 50 timer. Deretter normale oljebytter etter fabrikantens anvisninger i instruksjonsboken.

AUTOMATGIR: Bland 1 % ( 0,1 dl / liter).

HYDRAULIKKSYSTEM: Bland 3 % (0,3 dl / liter). OilAdditive er spesielt bra for hardt belastade kjeder og lager.

GIRKASSER (IKKE AUTOMAT) OG TRANSMISSION: Bland i 3 % (0,3 dl / liter). Automatgirkasser 1 %<br/ > Våte bremser 2%

ANVEND IKKE OIL ADDITIVE i bremsesystem eller der friksjon behøves f.eks diffsperre, lammeller på personbilar.

Oil Additive er et produkt selv for andre bruksområder som f.eks presser, stanser, kompressorer osv. Om du er usikker, kontakt oss for informasjon.

Oil Additive er ikke til for å dekke til lekkasje eller reparere mekaniske skader.

All olje er ferskvare, og vi anbefaler å bruke produktet innen 2 år etter innkjøp.

Fås i

   1 Liter   -   5 Liter   -   25 Liter   (bestillingsvare) -  

 205 Liter (bestillingsvare)

Tekniske data

  • Spesifikk vekt ved 16°C 13.1 API
  • Flammepunkt, Cleveland open cup 71°C
  • Antenningstemperatur 81°C
  • Viskositet ved 40°C 53.4 SUS (8.40) cSt
  • Viskositet ved 100°C 34.9 SUS (2.60) cSt
  • Viskositetsindeks 120
  • Laveste flytetemperatur – 39°C
  • Stoftinnehold (svovel) 0.638 %
  • Total Base No. ASTM D 2896 31.2 mg KOH/gm

Dielectric Constant ASTM D 1816 Ave 46.8 KvacViskositet: En tilsetning av 3 % Oil Additive resulterer i en ubetydlig forandring av viskositeten, f.eks. en olje gir som resultat 53.4 SUS ved samme temperatur. Forandring 0.7 SUS Flammepunkt: Når Power Up som har flampunkt 71°C anvendes som en 3%-ig tilsetning til en olje med et flammepunkt ved 205°C blir blandningens flammpunkt 182°C. D.v.s. en ubetydlig forandring. Laveste flytetemperatur: Oil Additive er meget effektiv ved kulde som et middel å senke laveste temperatur, f.eks. 97 % Chevron OC 32 Turbine Oil og 3% Oil Additive har en målt laveste flytetemperatur ved -39°C. Chevron OC Turbine Oil har i seg selv laveste flytetemperatur ved –26°C Base No: Oil Additive er motstandskraftig mot forurensninger p.g.a. sin grunnleggende oppbygging. Siden Oil Additive er alkalisk har den en innebyggd reserve som forhindrer oppkomsten av forensninger under en lengre periode. Den inneholder også middel som løser kull og sotavleiringer samt motvirker nye oppkomster av dette.

Den lille dråpen som gjør den store forskjellen!