_______________________

Nasional lubrication grease institute  - NLGI

Nr.     Beskrivelse    Penetr.

000    flytende       445-475

00    halvflytende   400-430

0    tregtflytende    355-385

1        halvfast       310-340

2   fast(normalfett) 265-295

3     ekstra fast      220-250

4      svært fast      175-205

5      halvhardt       130-160

6      blokkfett         85-115

NLGI normen er en internasjonal norm som er laget for å klassifisere fett. Dette for å gjøre det lettere å velge ut det fettet som passer for ditt behov.

En egenskap ved fett som spesiellt må nevnes er fettets mekaniske stabilitet. Fett har den egenskapen at det ved mekanisk påvirkning blir som hard såpe. Det sier seg selv at dette påvirker fettets evne til å smøre. Mekanisk stabilitet vil si at det ikke forandrer konsistens ved mekaniske påvirkninger. Her vil fettets påvirkning i penetrasjon vise deg hvor mekanisk stabilt fettet er.

Et eksempel her er et fett som har en penetrasjon på 280 (NLGI 2) ved 60 slag og på 300 ved 100.000 slag vise deg at fettet er særlig mekanisk stabilt.

______________________

En annen viktig egenskap er fettets dråpepunkt. Dråpepunktet er ved den temperatur hvor fettet smelter, og avgir dråper. Ved valg av fett må man derfor på forhånd undersøke hvilke temperaturer fettet skal arbeide under - og velge et fett som tåler den aktuelle temperaturen.

______________________

Såpebasen er også svært viktig for at fettet skal ha de egenskaper man ønsker. Ved å henge på NLGI et krav som heter ASTM-1264, som er en utvaskingstest, vil en kunne finne fram til et fett som passer ditt behov.

De beste såpebasene er Litium eller kalsium  dersom fettet skal motstå noe varme, samtidig som det skal smøre hurtige og påkjente bevegelser.