RENSING AV OLJE

Med rensing av olje menes fjerning av partikler, sedimenter og vann.

Oljens renhet dokumenteres med oljeanalyser, da både med tanke på partikkeltelling (hydraulikkolje) og spektralanalyse (forurensing + oljens egenskaper)

Forurensing i olje vil ha en slitende virkning på alle overflater, og sammen forkorte livslengden på utstyret.

Ved å fjerne ødeleggende, slitende partikler sammen med andre forurensninger fra oljen, kan du øke livslengden til oljen og ikke minst utstyret.

Filmax dybdefiltrering overtar problemene og begrensningene til de andre filtrene i systemet. Man tar en liten del av oljen, forflytter den ut av tanken ved hjelp av en pumpe (by-pass), gjennom et spesialfilter, og deretter tilbake til tanken igjen. Filteret vil fjerne enhver forurensning som er igjen etter full-flow filtrene og vann.

Behandling over en viss tid og oljen blir betydelig renere, ofte renere enn ny olje.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Ønsker du å kjøpe eget utstyr?

Vi har portable løsninger (med og uten hjul).

Renseanlegg montert på plate eller på stativ.

Ta kontakt. Vi skreddersyr til ditt behov.

Oljen slites ikke  ut,

-den forurenses,

og tilsetningene utarmes ikke over tid.

Hvorfor kaste olje?!

Fjern partikler og forurensning og oljen er like god, og ofte renere enn ny!!

Sertifikat fra oljelab beviser at oljens egenskaper tilfredstiller krav til ny olje.

Vanlige oppfatninger er at olje brytes ned og tilsetninger ødelegges ved bruk og oljen må derfor skiftes. På tildels små intervaller. Det er bemerkelsesverdig at disse holdningene har holdt seg, ettersom forskning har vist at dette tildels er meget feilaktige oppfatninger.

Oljen slites ikke  ut, -den forurenses, og tilsetningene utarmes ikke over tid.