FILMAX off-line dybdefiltrering

Off-line filtrering overtar problemene og begrensningene til andre filtre i systemet.

Off-line/by-pass dybdefiltrering oppstår når en liten del av oljen blir forflyttet ut av tanken ved hjelp av en pumpe, igjennom et spesialfilter og tilbake til tanken. Filteret vil fjerne enhver forurensing som er igjen etter flowfilterene.

Et off-line/by-pass dybdefiltreringssystem i arbeid er satt opp slik at oljemengden i filtersystemet til enhver tid ikke skal påvirke oljemengden i systemet. Over en viss tid vil uansett all oljen bli betydelig renere, til tider renere enn ny olje, og man får samtidig renset hele systemet! Oljeskiftintervallene vil bli betydelig lengre.

Med FILMAX filtreringssystem har man muligheten til å spesialtilpasse filtreringen etter eget behov.

Bypass filteret løser problemene rundt forholdet "virkningsgrad versus flyt". Grunnleggende teorier rundt filtrering er at man enten må ofre virkningsgraden for filtreringen, eller så må man ofre oljeflyten for filtreringen. Oljeflyt er lik volum per tidsenhet. De fleste velger "full flow" filteret for å opprettholde oljeflyten (systemfilter). Disse filtrene fjerner effektivt forurensing ned til en størrelse på 25-40 micron, men tillater at ødeleggende slitasjepartikler og vann vil fortsette å være i systemet.

Ved å montere er BY-PASS filter, i tillegg til "full-flow" filteret, vil en ta en liten del av oljestrømmen (ca 10%) å sende denne gjennom en stor filtreringsflate med en lavere oljeflyt. Dette medfører at en renser oljen ned til en renhetsgrad på under 5 micron på partikler i oljen.

Siden vann, forbrenningsprodukter (sot) og andre partikler blir fjernet er resultatet en ren olje som vil fordoble levetiden på maskineriet, intervallene for skifting av olje kan forlenges dramatisk (ved hjelp av oljeprøver kan man overvåke oljen), og den totale kostnad for eieren vil bli redusert.

FILMAX er et registrert varemerke og har en komplett serie av by-pass filtre. Disse filtrene finnes innstallert på tyngre utstyr verden over.

Objektivt sett viser det seg at livslengden øker på alt utstyr som bruker olje, enten som energibærende medium eller som rent smørende medium, når FILMAX blir innstallert.

FILMAX består av kjemisk behandlet papir lagt i flere hundre lag. Den store filtreringsoverflaten som dermed fremkommer gir filteret en spesiell evne til å ta opp store mengder forurensing og vann. Den patenterte konstruksjonen renser oljen effektivt og fjerner vann. Etter filtrering vil oljen fremstå som renere enn ny olje!

Hemmeligheten?

  • Gjennomstrømmingen i filteret (treg)
  • Filterets materiale
  • Filterets konstruksjon

Oljen strømmer sakte (gjerne under 10L/min) gjennom et stramt pakket dybde-filter, hvor også oljen blir "polert" før den returnerer til tanken. All oljen i systemet  blir også tilslutt filtrert på denne måten. Hvert Filmax Ultra-Fine dybdefiltreringssystem er konstruert til å fjerne all partikkelforurensing (metall, fiber, sot, harpiks, rust) og vann. Like viktig er det at enhetene ikke tar tilsetningsstoffene i oljen, så oljen opprettholder sine fysiske egenskaper. Partikler helt ned til 1-2 mikron blir tatt av filteret.

Hvordan virker filteret?

Forurenset olje (evt diesel eller vann-løsninger) pumpes inn i filterhuset og dekker filterelementet. Eneste strømningsvei er vertikalt, langs lag av cellulose materiale. Filteret er laget på en spesiell, patentert metode (hot melt seal), som sørger for at forurenset olje aldri bypasser til ren olje.

Mens oljen sakte siger igjennom, blir partiklene "fanget" av materialet, og filteret blir mer effektivt under lengere bruk. I tillegg vil trykket fra "olje inn" presse sammen filteret og minimere åpningene i lagene, noe som også forbedrer filteregenskapene.

Etter tid, vil hvert filter formes som et timeglass (inn på midten) noe som gjør at mer olje kan strømme inn i topp og bunn, mens mindre renner ut.

Filmax filterelementer er laget av spesialbehandlet cellulosepapir, som vil absorbere vann, men ikke oppløses av det.

Maskiner

Filmax filtreringsmaskiner er konstruert for bruk paralellt med eksisterende oljesystem.

Maskinene leveres med automatisk overtrykkssperre for økt sikkerhet. Er filteret fyllt av forurensninger og eventuellt vann, vil maskinen stoppe.

Oljevedlikehold AS leverer etter kundens behov.

Filmax filtreringsmaskiner kan brukes på et stort utvalg av oljetyper:

HY4004 - HY2002 - HY2340

Hydraulikk / transmisjon / kompressor / turbinoljer

DE4011 - DE2311

Motor / gir / smøreoljer

DF4110

Diesel / transformator / isolasjonsolje

WG-filter

Olje-vann blandinger / kjølevæske / vann-glykol /subseaoljer

(spør oss om andre typer ved behov) 

Teknologien

Filmax filtrene er helt unike i sin oppbygning (patentert). Forurenset olje kommer seg ikke over i renset olje. De fineste filtrene fjerner partikler ned til 1 mikron, samt fritt og oppløst vann fra oljen. Filtrene er basert på en teknologi som gjør at desto mer forurensing fanget av filteret, desto strammere blir passasjen til oljen, og egenskapen til å fange de minste partiklene øker.

Levetiden

Grunnet filtrenes store størrelser er levetiden opptimal.

Filterhus

Filmax filterhus kan monteres som supplement til eksisterende filter, bl.a. på smøreoljesystemer og hydraulikksystemer. Filtrene monteres som sidestrømsfilter (by-pass) parallelt med eksisterende strømming eller med egen matepumpe.

Ved bruk av trykkreduserende ventil, kan filterhusene operere på systemer med meget høye trykk.

Oljevedlikehold AS konstruerer modeller spesialtilpasset etter ditt behov.

Garanti

Filmax produkter har 12 måneders garanti på deler og arbeid, og 18 måneder på lukkede systemer.

Filmax filterelement:

Under sees brukte filterelementer som er mettet med vann og forurensning. Filteret sveller ut når det tar til seg vann. Anlegget stopper når filteret er `fullt`

Vann i hydraulikkolje er et kjedelig problem. Og med frost i tillegg så er frostsprengning nesten uungåelig. Selv om man bytter olje i reservoaret/ tanken så er det fortsatt store mengder vannmettet olje ute i systemet. Og selv ved å utføre fluching av system klarer man likevel ikke å få det helt tørt igjen. Den eneste veien å `tørke`ut olja er å koble på Filmax filtreringsutstyr og la det gjøre jobben. Det er flere veier til målet, men over flere dager med påmontert filmax renseutstyr og å la systemet få gå, så greier man å få all olje i reservoar og system tørr - og ren som ny igjen!

Fortvil IKKE - vann i hydraulikkolje kan vi gjøre noe med!! 

 

 

 

Filteret sveller ut og holder igjen vann fra oljen.

Filmax produkter har 12 måneders garanti på deler og arbeid, og 18 måneder på lukkede systemer.

_______________________

FILMAX filtrene er ledende innen BY-PASS filtrering

_______________________

Grunnet filtrenes store størrelser, er levetiden optimal.

FILMAX filtreringssystemer vil fjerne all fuktighet og fritt vann, samtidig som de er 99% effektive til å fjerne partikler helt ned til 1 micron!

Avhengig av filterstørrelsen, kan et filter holde opp til 3,5 L vann uten å forstyrre filterprosessen. Da alle oljesystemer inneholder noe vann, er dette en bonus-egenskap for brukeren.

Mange muligheter

Oljevedlikehold AS tilbyr:

  • Portable systemer
  • Filtersystemer for fast montering
  • Filtrering av din brukte olje med sertifikat for kvalitet av filtrert olje
  • Salg av filterinnsatser

Standard renseanlegg på plate (F-1000 hus):

NO F-400 liten rense-enhet

Filmax FP2108p portabel

Filmax FP1105p

Vannmettet vs nytt filter