ENERGIØKONOMI

Å ta hensyn til miljøet må ikke koste penger.

Oljevedlikehold AS kan hjelpe deg å spare utgiftene du har rundt olje (du sparer også tid og penger på oljeskift og dertil driftstans) samt at ditt maskineri går renere og mest sansynlig lengre uten havari og problemer.

Spar kostnader    -    spar miljø

8 av 10 havarerte hydraulikksystemer kan spores tilbake til forurenset olje. Ved bruk av Filmax olje filtreringsmaskiner, kan disse havariene så og si elimineres. Det vil si at ved innkjøp av Filmax produkter, er det ikke snakk om kostnader, men invisteringer. Ofte er investeringen inntjent på kort tid, da maskineriets nedetid reduseres betydelig, kostnader på erstatnings komponenter reduseres, kostnader på overforbruk av systemfilter reduseres, samt ikke minst: Kostnader forbundet med innkjøp av ny olje og kostnader rundt håndtering av brukt olje reduseres.

Enkelte kunder har forlenget levetiden på oljen opp til 20 ganger.

Et enkelt eksempel:

Det koster deg 8000,- å bytte olje på en tank på din båt.

Ifølge produsenten skal du bytte olje etter 250 timer.

Har du invistert i et Filmax oljefilteranlegg kan du kjøre 500 timer på oljen, og deretter sende inn oljeprøve til Invicta oljeprøvelab. Er prøven fortsatt ren og godkjent kan du fortsatt kjøre 500 timer til før ny oljeprøve, evt oljeskift.

Velger du da å skifte olje på 1000 timer har du dermed spart deg for 3 oljeskift, stans og arbeid det medfører samt kr 24.000,- bare i olje. Den rene oljen som dermed sirkulerer i maskinsystemet ditt sparer itillegg systemfiltrene! Og du vil til enhver tid ha full systemrens på gang i ditt maskineri.

Det eneste du trenger å tenke på er å ta oljeprøver ved jevne mellomrom og å bytte filterinnsats ved 1000 timer.

På bare 3-4 innsparte oljeskift har du allerede tjent inn invisteringen av filteranlegget