HVA EN HELST BØR VITE OM HYDRAULIKK, HYDRAULIKKOLJE OG TILSETNINGER I HYDRAULIKKOLJE:

HYDRAULIKKOLJE:

I et hydraulisk system er hydraulikkoljen det element som overfører kraften fra det drivende til det drevne maskineriet. Vi kan altså sammenligne drivakselen i et konvensjonelt system med oljen i det hydrauliske systemet.

Det er imidlertid klare forskjeller ved disse to systemene. Hydrauliske krefter kan overføres langt mere fleksibelt både i retning, størrelse og hastighet. Det er dette som har gjort hydraulikk så utbredt.

I og med at det stilles slike krav til elementet i systemet - oljen - er det klart at en her står ovenfor problemløsninger en ikke kan ta lett på.

Hvilke krav stilles til en førsteklasses hydraulikkolje?

1.

Oljens indre treghet - viskositet - ikke forandres for mye over et vidt område av oppståtte temperaturer i systemet. Det vi si at oljen har en høy viskositetsindeks.

Oljen skal flyte lett ved de relativt lave temperaturene en har i hydraulikktank-området, og ved kjøleren. Samtidig skal den ikke bli for tyntflytende i de deler av systemet som tilfører energi i form av varme. Det siste skjer i ventiler, pumper og motorer. Blir oljen tyntflytende i disse områdene vil en fort miste den nødvendlige smøring. Det vil si at en får en svak oljefilm og en større slitasje på nevnte utstyr.

2.

Oljen må tåle ekstremt høye trykkbelastninger i de deler av systemet hvor omdanningen av mekanisk overført energi til hydraulisk overført energi skjer. Det vil si; pumpesiden i systemet. Omvendt i de deler av systemet der energi skal omdannes fra hydraulisk til mekanisk overført energi.

Det er særlig her en får slitasje på den tilsetningsdelen som skal hjelpe baseoljen å motstå høyt trykk. Ødelegges denne viktige delen av oljen vil en få en hurtig og stor slitasje på særlig pumpe og motorer i systemet.

3.

Det stilles også krav til det man i smøreoljeteknologien kaller OILINESS. Oiliness eller vedhengsevne er særlig viktig for de deler av systemet hvor en ikke har olje ved oppstart. Det vil alltid være steder i et hydraulikksystem som først tilføres olje, etter at oljen skyves ut i systemet av pumpen. På disse stedene er det særlig nødvendig å ha en vedhengende oljefilm som sørger for smøring i de sekunder det tar å få olje dit. Også på stempel-stenger er det nødvendig med en vedhengende oljefilm slik at en ungår sperring.

4.

Oljen skal motstå oksidasjon i størst mulig utstrekning.

Hvordan oksyderer Hydraulikkolje?

Først og fremst ved tilførsel av varme. Kommer temperaturen over 50`C fordobles oksydasjonsprosessen for hver 10`C temperaturøningen uten tilfredsstillende oksydasjonshindrende tilsetninger.

5.

Hindre korrosjon. Hydraulikksystemer er ofte utsatt for tilførsel av vann i systemene. Vesentlig på grunn av at store temperaturforskjeller forårsaker kondensering av vann. Det kan også være tilførsel av vann gjennom utette kjølere, eller lekkasje av vann mot driftsiden i hydrauliske boremaskiner. I slike tilfeller vil hydraulikkoljens evne til å hindre vann i å vaske bort vedhengende olje, og dermed få pumper eller motorer til å skjære seg av vesentlig karakter, men like viktig er at oljetilsetninger i hydraulikkoljen må hindre korrosjon.

Et lite påaktet fenomen her er at noen av de tilsetningsstoffer som brukes, er fremstillt av klorerte parafiner og dermed direkte danner en katalysator som i forbindelse med vann danner syre.

6.

Hydraulikkoljen må ikke skumme. Alle har vi vel fra tid til annen hørt aat en hydraulikkpumpe eller motor viser tendenser til å kavitere. Man sier gjerne det når man hører hylelyder fra systemet. Kavitasjon oppstår gjerne i utette systemer hvor luft slipper til, men kan like gjerne være et resultat av en olje som ikke holder mål.

I denne sammenheng er det viktig å merke seg en annen betegnelse, nemlig kompressibilitet.  Dette ordet står for oljens sammentrykkbarhet. Får du luft i din maskins hydraulikkolje blir oljen fjærende, virkningsgraden reduseres, og du risikerer å få slag, og dermed pumpeskader. 

7.

Hydraulikkoljen skal være ren for partikler, skitt og forurensning.

Hydrauliske komponenter har små klareringer og det skal ikke store partikkelen til for å forårsake en komponent i systemet å bryte sammen. (se bildet under). Mer nøyaktig kan man si at de partiklene som er nøyaktig samme størrelse som klareringen i en komponent, vil komme seg inn å sabotere.

NAS 1638 klasse skal  være 6 eller renere. 

Forurensningskilder i et hydraulikksystem:

OLJEVEDLIKEHOLD AS KAN HJELPE DEG Å IMØTEKOMME DISSE KRAVENE

Ca. 80% av alle driftsforstyrrelser i hydrauliske anlegg skyldes forurensninger i oljen. Den gode nyheten er at det er mulig å fjerne forurensningene, forlenge levetiden på oljen og utstyret!

FILMAX har konsekvent vist at den ved regulert multipass-virkning, knyttet til FILMAX oljefilter, når dette er tilkoblet en maskin eller ved bruk av portabel enhet, har en kapasitet til å rense oljen til et punkt renere enn ny olje.

Mange fabrikater av hydrauliske komponenter lærer fra sine testlaboratorier at FILMAX/HARVARD filtere holder forurensningsnivået langt under normal standard som forlanges for å møte de individuelle krav.

Ny olje er indikert å være ubrukelig  i kritiske tilfeller og FILMAX filtere blir brukt til å rense NY olje til et høyere nivå før den er blitt hellt på og brukt i avansert utstyr.

FILMAX oljefilter opprettholder oljen konsekvent som ny olje eller bedre, særlig ved fast montering. 

  • Renser oljen, og oljen holder opp til 10 ganger lenger!
  • Fjerner all fuktighet fra kondens og mindre kjølevannslekasjer
  • Fjerner selv de minste slitasjepartikler, korroderende sulfider og oksider fra oljen
  • Får selv langdistanseolje til å vare lengre
  • Forlenger livet til tilsetningsstoffene i oljen

Ved hvilket stadie blir oljen upassende i bruk?!

Når den er blitt forurenset i bruk, og det kun er brukt "full-flyt"-oljefilter eller når den er blitt for varm. Med andre ord - systemet kan ødelegge oljen selv, dersom det ikke er sørget for riktig filtrering. Men når oljen er 100% ren hele tiden, vil tilsetningsstoffene forbli i oljen og den vil være som ny i opp til flere tusen timer.

Laboratorietester bestemmer hvor lenge oljen kan brukes på den mest økonomiske måten.

---------------------------------------------------------------------------

MAN KAN OGSÅ HEVE OLJEKVALITETEN:

Ved tilsetting av PowerUp vil du få en hydraulikkolje som er motstandsdyktig mot luft og hindrer skumming.

Ved å tilsette Power Up i hydraulikkolje vil du også møte kravene som er listet opp iforhold til hydraulikkoljens krav og behov for gode tilsetninger.

Power Up  oljetilsetting er spesielt egnet i et hvert hydraulikk som arbeider i korrosive miljøer, og i systemer hvor en har særlig lave starttemperaturer.

F.eks. fiskebåter, entrepenørmaskiner og lastebiler