DIESELINJEKTOR

Bruksområde

Power Up Diesel injektor er til for å blandes med diesel året rundt.

Fordeler

Rengjør og smører dyser og drivstoffsystem for sot og belegg, og du oppnår max effekt.
Effektiv smøring alle  årstider av dyser og dieselpumper.
Høyner cetantallet, tre til fire enheter. Å høyne cetantallet gir bedre økonomi og prestasjon.
Motvirker rust, korrosjon og dannelse av skum ved tanking.
Forhindrer bakterievekst og forlenger lagringstiden på diesel.
Motvirker parafinutskilling og separerer effektivt vann fra drivstoff.

Bruksanvisning

Dosering: 1 liter til 1000 liter diesel.
Dosering av 2,5 dl forpakning: 2,5 dl ved hver tankning. For beste resultat, anvend Dieselinjektor regelmessig.

Fås i

1 Liter  -  5 Liter   -  25 Liter (bestillingsvare)  -  205 Liter (bestillingsvare)

Tekniske data

  • Densitet 15°C kg/m3 946
  • Viskositet ved 40°C mm2/S 5,84
  • Viskositet ved 100°C mm2/S 2,0
  • Flammepunkt 79°C
  • Laveste flytetemperatur, lavere enn -51°C