LITT OM POWER UP

Power up ble utviklet av ingeniør Herb Bishop, Calgary, Canada. Gjennom sitt arbeid kom han i kontakt med de problemer man hadde i industri og næringsliv når det gjalt utilfredsstillende smøremidler. Etter fire års testing og utvikling ble Power Up presentert høsten 1975.

Siden 1986 har Power Up Sverige produsert produkter for skandinavia og øvrige Europa.

Power Up konsernet stiller høye krav til seg selv - å levere den beste kvalitet innen sitt fagfelt!

Samtlige Power Up produker er testet og utprøvd over lengre tid, og har vist seg å være meget effektive.

________________________

________________________

Power Up brukes innen landbruk, skogsbruk, entrepenørvirksomhet, verksteder, bil, båt m.m. og selvfølgelig i krevende racingsport.