OLJEVEDLIKEHOLD AS

 

Oljevedlikehold AS er et selskap som ble stiftet 1/1 1997 av Sigbjørn Skogsholm, Hans Medlie og Odd Pedersen.

Definert i brønøysundregisteret med salg, kurs og servicevirksomhet vedrørende rensing av oljeprodukter.

Oljevedlikehold AS har i samarbeid med høyteknologibedriften og oljelab Invicta AS bygget opp en bedrift for rensing og gjenbruk av hydraulikkolje, kjølemaskinolje, motorolje og annen olje, samt filtrering på stedet fra olje i reservoar og evt med systemrens.

Din leverandør av Filmax filtreringssystemer, filter og deler.

Importør av Power Up Lubricants kvalitets smøremidler og additiver.

Vi tilbyr også:

-Oljeprøver -Drivstoffanalyser -Bakterietest (se andre produkter)

Odd Pedersen drev Oljevedlikehold AS frem til juni 2013. Etter hans dødsfall har hans datter Bente Jacobsen, sønn Finn-Ove Pedersen og svigersønn Fredrik Jacobsen tatt over driften.

Sigbjørn Skogsholm sitter fortsatt som aksjonær og i styret.

 

Bente har bakgrunn som bioingeniør med bred erfaring innenfor kjemi og labteknikk.

Finn-Ove er utdannet anleggsmaskinreparatør. Har oljespesalisering og mange års erfaring innenfor tungtransport.

Fredrik er servicearbeider og opplært i oljefiltrering.

KONTAKT OSS

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Oljevedlikehold AS, Gyltvik, 8226 Straumen

Tlf.: 90583258

Tlf.: 75697100

Tlf.: 93625049

E-post: oljevedl@online.no

facebook: Oljevedlikehold AS

Finn-Ove Pedersen

Fredrik Jacobsen

Våre samarbeidspartnere: