JTX-2000 smørefett

Bruksområde

Power Up JTX 2000 er en enhetsfett for hardt belastede glide-og rullelagre ved normal temperatur og fartsgrenser. For smøring av f.eks chassis, konstruksjon, jordbruks-og skogsmaskiner, hogstmaskiner, vannpumper og lignende.  

JTX 2000 fungerer meget godt i et maritimt miljø.

Fordeler

Meget god vedheftsevne, mekanisk stabilit, forlenger smøreintervallene og gir god beskyttelse mot korrosjon og rustdannelse
Utmerket for sentralsmøresystem som kan pumpe NLGI 2 fett.

Fortykningsmidlet, sammen med spesial baseoljeblanding gjør fettet godt egnet for smøring av tungt belastede lagre og for smøring i våte miljøer.

Bruksanvisning

JTX-2000 er spesielt egnet når forlengede smøreintervaller er en praktisk nødvendighet, og når høyt belastet eller støtsbelastet fettsmurte appliseringer forekommer. JTX-2000 er godt egnet når beste rustbeskyttelse ønskes.

Velgenet for maritime miljø. 

Følg ellers anbefalte smøreintervaller.

Fås i

 400g (patron)   -   5kg (spann)    -     18kg    -    50kg   -   190kg

JTX 2000 er et vannfritt kalsiumforsåpet smørefett på mineraloljebaser og polymer. Inneholder antioksidanter, et additiv som beskytter mot oksydasjon og korrosjon og EP/AW-additiver

Tekniske data

 • Fortykningsmiddel                      - vannfri kalsiumsåpebase
 • Konsistens NLGI                         -     2
 • Penetrasjon bearbeidet 60 slag    -    265-295
 • Penetrasjon bearbeidet 100 slag  -    +20
 • Dråpepunkt                                -   140`C
 • Baseolje                                     -   Mineralolje/polymer
 • Baseviskositet ved 40`C              -   1300 mm2/S
 • Baseviskositet ved 100`C            -   106 mm2/S
 • Rustbeskyttelse egenskaper SKF Emcor enl. ISO11007   -  0-0
 • Vannbestandig test                     -    0-90
 • 4-kuletest DIN 51350:4              -    2800N
 • Smøreegenskaper:
 • SKF R2F kjøreprøveA                  -    Godkjent
 • SKF R2F prøveB ved 120`C        -    Godkjent
 • Timken OK Load, Ibs                  -     65 
 • Temperaturområde                     -    -20`C til +120`C, Max +130`C

 

JTX-2000 er vår bestselger!

5 kg spann

Også i skru-patroner!!

Egen fettpresse.  Skrues inn i gjenger i toppen. Ikke noe gris i pressa ;) Enkelt og genialt!!