Filmax Filterelement

-------------------------------------

Det er disse som er i bruk på det norske markedet:

(Disse filterene har vi alltid på lager)

Til hydraulikkolje, transmissjon, kompressor og turbinoljer:

HY 4004 (F-1000 hus)

Oljeviskositet 22-100 ISO-VG
Micron Rating 3 Absolutt
Micron Rating 0.5 Nominell
Water Removal minst 4 Liter
Collapse Pressure 75 PSI
Maximum Temp. 135 `C
Directional Flow Axial
Lengde

 4 stk / kartong

HY 2002 (F-1000 hus)

Oljeviskositet 22-100 ISO-VG
Micron Rating 2.5 Absolutt
Micron Rating 0.5 Nominell
Water Removal minst 4 L
Collapse Pressure 75 PSI
Maximum Temp. 135 `C
Directional Flow

Axial

4 stk / kartong

HY 2340 (F-400 hus)

Til motor, gir, smøreoljer:

DE 4011 (F-1000 hus)

Oljeviskositet 22-100 ISO - VG
Micron Rating 3 Absolutt
Micron Rating 0.5 Nominell
Water Removal minst 4 Liter
Collapse Pressure 75 PSI
Maximum Temp. 135 `C
Directional Flow Axial

4 stk / kartong

DE 2311 (F-400 hus)

Til diesel, transformator, isolasjonsolje:

DF 4110 (F-1000 hus)

Oljeviskositet 22-100 ISO - VG
Micron Rating 3 Absolutt
Micron Rating 0.5 Nominell
Water Removal 2,5 Liter
Collapse Pressure 80 PSI
Maximum Temp. 135 `C
Directional Flow Axial

4 stk / kartong

Til olje/vann-blandinger, kjølevæske, vann/glykol og til subseaoljer:

WG-filter (F-1000 hus)

WG 4059

Oljeviskositet 22-100 ISO-VG
Micron Rating 2.5 Absolutt
Micron Rating 0.5 Nominell
Oil Removal 4 LITER
Collapse Pressure 75 PSI
Maximum Temp. 135 `C
Directional Flow Axial

4 stk / kartong

Rask, generell, proseyre på filterskift (F-1000 hus):

 1. Stopp anlegget (koble av suge- og returslanger).
 2. Åpne luftekruen på filterhuslokket helt opp.
 3. IKKE skru av lokket før huset er drenert!!
 4. Ha en bøtte/spann under og åpne dreneringsventil under filterhuset og la det drenere olje ut av huset (minst 4-5L olje). Steng deretter av dreneringsventilen.
 5. Skru opp lokk-klammer og ta lokket forsiktig av.
 6. Skru opp T-bolten som holder filteret nede.
 7. Løft ut filterelementet og sett det til avrenning i en dertil egnet beholder.
 8. Sett i et nytt filterelement (kontroller gummitetningen i bunnen av det nye filteret før du setter det i).
 9. Skru på T-bolten og skru den maksimalt inn. Se til at pakningen på T-skruen sitter godt i toppen av elementet.
 10. Hell oljen som ble drenert ut av huset i pkt 4 tilbake i filterhuset.
 11. Sjekk at gummipakningen/ O-ring til filterhuset er hel, ren og fin og sett på lokk og lokk-klammer. OBS: Pass på at hverken lokk eller klammer blir satt skjevt på!
 12. START OPP SOM NORMALT.
 13. Skru raskt igjen lufteskruen på toppen av lokket når huset er fyllt med olje / det kommer olje opp lufteskruen.

 

Ha filteranlegget under oppsikt en stund etter oppstart. Sjekk øverste del av filterhuset nøye. Dersom det ikke sees oljelekkasje er o-ring / lokk / klammer / filterbolt riktig satt på.