OLJEANALYSER

Når du er syk, eller tror du er det, oppsøker du som regel lege og tar blodprøver. Analysen kan fortelle om noe feiler deg eller ikke.

Oljeanalyse bygger på samme prinsipp. Men med henblikk på forurensinger eller slitasje av oljen, med havari som resultat. Stort sett kan oljeanalyse forebygge havari eller reparasjon med noen måneders varsel. Vibrasjonsutstyr kan gjøre samme jobb, men da har noe allerede skjedd som utløser vibrasjoner. Sammen kan oljeanalyse og påmontert vibrasjonsmonitorer både varsle at noe er på gang og fortelle når utstyret må tas ut av drift enten for forebyggende vedlikehold eller for å unngå havari.

Oljeskiftintervaller

Hvorfor bytte oljen etter tidsintervall hvis dokumentasjonen tilsier at oljen er innenfor akseptable verdier og trolig inneholder færre partikler enn ny olje? Mange brukere sparer flere tusentalls kroner i året på å forlenge oljeskiftintervallene. Et oljeskift koster ikke kun prisen pr liter olje, men også tiden det tar å bytte, driftsstans og reduserte inntjeninger og kostnader forbundet med spesialavfall.

 

Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten man har å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforutsett driftsstans og medfølgende tapte inntekter. (overvåke "helsetilstanden" på maskineriet).

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekanisk maskineri eller til produktteknisk informasjon.

Komponentslitasje

En oljeanalyse kan avdekke spesielle metaller i oljen, som i visse kombinasjoner gir indikasjon på hva slags legering de stammer fra. Ved hjelp av denne informasjonen kan Invicta fremlegge hvilken komponentsom mest sansynlig har avgitt unormale mengder slitasjepartikler. Denne komponenten/tilstanden kan da overvåkes frem til en evt korrigerende handling foretas.

Forurensninger

Vann og støv/smuss er to typer forurensinger som ikke er gunstig å ha sirkulerende med oljen. Fuktighet bidrar til korrosjon på komponenter og reduserer oljens smøreevne betydelig. I tillegg er vann et potensiellt grunnlag for mikrobakteriell vekst som kan bli et enormt problem. Støv/smuss er særdeles harde partikler som bidrar til sandpapir-effekt på komponenter.

KORREKT PRØVETAKING:

Når laboratoriet mottar en prøve, er de nødt til å anta at den er tatt korrekt. Analyseresultatene kan variere kraftig avhengig av prøvepunkt, sted, metode og tid.

 • Varm olje. Når det gjelder oljeprøver fra maskiner i drift er det viktig å ta prøve fra tildels varm olje. Dette er ikke fordi oljen må være varm, men fordi en prøve av varm olje representerer bedre selve oljen under drift.
 • I følge Stokes lov vil en partikkel falle raskere i varm enn i kald olje, fordi varm olje er tynnere. Det vil si at store mengder slitasje og forurensingspartikler vil synke i oljen de første timene etter driftstans.
 • En varm olje inneholder mindre fuktighet enn kald olje. Olje under drift vil etterhvert som temperaturen øker, sette igang en delvis fordampelse av fuktighet. I tillegg er en rekke oljetyper (spesiellt syntetiske) tildels hygroskopiske, som vil si at de trekker til seg fuktighet fra omgivelser. 

Det finnes flere metoder å ta oljeprøver. Enkelte metoder er å foretrekke fremfor andre.

Prøvepunkt (ventil):

Å ta prøve fra et dedikert prøvepunkt, f.eks en nåleventil før filter er å foretrekke. Dette er svært gunstig for prøvetaking under drift. Det er da viktig å la det renne ut minst en halv liter olje før selve prøven tas og viktig å ikke justere ventilen rett før eller under prøvetaking (for å unngå frigjøring av partikler i ventilen)

Prøvepumpe:

Egen prøvepumpe kan benyttes, en såkalt vakuum håndpumpe. Denne lager vakuum i prøveflasken som vil suge olje fra reservoaret igjennom en engangsslange. Det er viktig at pumpen holdes vanrett og at ingen olje forurenser selve pumpen. Slangen må kun benyttes til en prøve og så kastes. Enden av slangen plasseres i reservoaret gjerne midt i, eller ca 10 cm over bunn (unngå å treffe bunnen, da det kan ligge endel slam der).

Drenering:

Når det tas prøve ved f.eks drenering av bunnpanne, er det viktig at det renner ut noen liter før selve prøven fylles. Det samme gjelder prøvetaking fra filterhus (ikke å anbefale, men kan benyttes som siste mulighet). Dette for å hindre bunnslam og oppsamlede partikler blir med i prøven.

 

Drivstoff:

Når det skal tas prøver av drivstoff eller annen væske for bakterieanalyse, anbefales det å ta prøve av den verste delen av tanken/filteret. Det vil si der det evt. er fritt vann (i bunn). Om det finnes bakterier, vil analysen gi et raskere svar på dette vannet enn på selve dieselen. Ønsker man i tillegg en analyse av kvaliteten på drivstoffet/fyringsoljen (egenvekt, vanninhold m.m.) må det også tappes prøve av denne væsken. 

Spektralanalyse i ppm (mg/kg) forklaring:

 • Al   -  Aluminium:  stempel, lager, pumper, rortorer, trøsteskiver, støv.
 • Fe   -  Jern:  foringer, tannhjul, stempelfjærer, veiv, sylinder, lager, hus, korrosjon.
 • Cr   -  Krom:  stempelfjær, kulelager, ventilstam.
 • Ag   -  Sølv:  nåle-lager, endeplater, foringer.
 • Cu   -  Kobber:  foringer, lager, trøsteskiver, friksjonsplater, krysspinn-foringer, kjølevann, oljetilsetninger, oljekjøler ved elektrisk feil.
 • Ni   -  Nikkel: ventiler, rulle-lager.
 • Ti   -  Titan:  spormetaller, hvitmaling, gummisimringer.
 • Pb   -  Bly: lagermetaller, turboladere, oljetilsetninger, bensintilsetninger.
 • Sn   -  Tinn:  lager, foringer, stempeloverlag.
 • Mo   -  Molybden:  antislitasjetilsetninger.
 • V   -  Vanadium:  spormetaller, brennstoffs-forurensinger.
 • Si   -  Silisium:  støv, antiskum.
 • Mg   -  Magnesium:  dispergeringtilsetninger, bronseforinger.
 • Zn   -  Sink:  antislitasjetilsetninger.
 • P   -  Fosfor:  antislitasjetilsetninger, mulig sjøvann.
 • Ca   -  Kalsium:  dispergering- / rensende- / svovelnøytraliserende- tilsetninger.
 • Na   -  Natrium:  kjølevannstilsetninger, mulig sjøvann.
 • B  -  Bor:  kjølevannstilsetninger, mulig oljetilsetninger.
 • K   -  Kalium:  kjølevannstilsetninger.

Huskeregel for prøvetaking:

 • Ta alltid prøve av varm olje, helst under drift (om mulig), senest en halv time etter stans.
 • Med ventil; Ikke juster mens prøven tappes.
 • Med pumpe: Bruk slangen kun en gang, og ikke la slangen treffe bunn.
 • Fyll ut skjema med nødvendig informasjon.

Prøver som tas for trendanalyser må tas på samme måte og samme sted hver gang.

Oljeanalyser utføres for gassturbiner, kompressorer, pumper, girkasser, hydraulikksystemer, varmeoverføringsoljer, kraner, kjølevæsker, undervannshydraulikk, fly, skip, annlegg, helikopter, industri etc.etc.

Bør fylles 3/4 full

KORREKT PRØVETAKING ER VIKTIG!

- For korrekt resultat

Bakterietest

Kan enten utføres og leses av selv. (Se dieseldyr)

Eller sendes inn til lab.