OM FORURENSNING I OLJE

Vanlige oppfatninger er at olje brytes ned og tilsetninger ødelegges ved bruk og oljen må derfor skiftes. På tildels små intervaller. Det er bemerkelsesverdig at disse holdningene har holdt seg, ettersom forskning har vist at dette tildels er meget feilaktige oppfatninger.

Oljen slites ikke ut, den forurenses, og tilsetningene utarmes ikke over tid.

I praksis vil smøreolje og hydraulikkolje miste sine forutsetninger ved at mikroskopiske partikler akkumuleres i oljen. Disse partiklene er i en størrelse fra 3-10 mikron, størrelser som ikke fanges opp av vanlige systemfiltre. I tillegg vil disse forutsetningene føre til at oljen blir "sur", og sammen med bundet vann, vil oljen ikke lengre ha beskyttende virkning, særlig mot korrosjon. Denne type forurensning vil ha en slitende virkning på alle overflater, og sammen forkorte livslengden på utstyret.

Det er vissheten om at vanlige filtere ikke kan beskytte utstyret over tid som gjør at motorfabrikater, og oljeselskaper, anbefaler relativt korte skiftintervaller.

Ethvert system inneholder noe slitasje-forurensing. Noen av disse partiklene har gjerne nøyaktig den størrelse, form og hardhet som skal til for å forårsake at en komponent i systemet bryter sammen.

Mer nøyaktig kan man si at det er de partiklene som er nøyaktig samme størrelse som klareringen i en komponent, som vil kunne komme inn å sabotere.

Spredning av partikler i forskjellige størrelser:

 

Denne illustrasjonen viser spredningen av partikler i et gjenomsnittlig hydraulikksystem. Som vi ser er mengden i intervallet 0-1 mikron 70%. Disse er så små at de ikke er betegnet som spesielt skadlige for komponenter (se klareringer).

Derimot er 1-5 mikron intervallet som er ca 20% virkelig skadelige. Disse bør fjernes.

Forurensningskilder i et hydraulikksystem:

Vann i hydraulikkolje

 

 

Vann i Olje

Vann i Hydraulikkolje og ute i hydraulikksystem er IKKE å spøke med. Selvfølgelig kan vi hjelpe dere med dette problemet. Alt vann renses ut, samt partiklene. Med sertifikat fra oljelab etter rens.

 

SELVSAGT KAN ALLE DISSE PROBLEMENE LØSES! 

 

Ved å fjerne ødeleggende, slitende partikler sammen med andre forurensninger i oljen, kan du øke livslengden på oljen, og ikke minst utstyret!

Og ved riktig bruk av filtrering og filtersystemer kan oljeskiftintervaller utvides betraktelig.

Riktig bruk av filtrering og filtersystemer vil forlenge livet til oljetilsetningene som igjen vil gi din olje et lengre og renere forløp.

Det er idag rikelige bevis for at depth-type filtrene fjerner ekstremt godt partikler ned i størrelse ned til 3-10 mikron. Forskning som er gjort på kjemisk aktivt filterpapir har vist at kjemisk absorbsjon fjerner vann, korroderende sulfider og oksider fra oljen. Vi kan derfor slå fast at depth-type filtre som gjør bruk av den nevnte viten effektivt fjerner slitasjepartikler og tilsetningsforbrukende stoffer fra olje. Det er denne viten som har ført frem til produksjon av det patenterte FILMAX-filteret.

ØK LIVSLENGDEN PÅ OLJEN, OG IKKE MINST UTSTYRET!!

Forlengelsen av livslengden på forskjellig typer olje er jo selvklart ikke i oljeselskaper og maskinfabrikaters interesse.

Den eneste personen som ønsker å øke livslengden og minimere kostnadene er du!

 

Oljevedlikehold AS kan levere FILMAX filtere og filtersystemer for ethvert formål.