OM OLJE

 

70-80% av driftsforstyrrelser kan spores til oljen. Derfor er det viktig å vite litt om olje, tilsetningstoffene og problematikken omkring forurenset olje.

 

Det aller meste av smøreolje, enten den er mineralsk eller såkalt syntetisk, har sitt opphav i råolje.

Oljen slik den pumpes opp fra jordens indre, kan ikke brukes i noen maskinell innretning. Vi må gjøre noe med den, den må destilleres. Noe av destillatet blir asfalt og brenstoff, mens noe blir til forskjellig typer olje. Vi kan kalle dette grunnlaget for baseolje. Baseolje er enten et destillat fra jordolje, eller det vi kaller syntetisk olje som er en kjemisk substans laget av gasser fra den samme jordoljen. Dette grunnlaget for olje kan ikke brukes direkte, den må tilsettes noen stoffer for å fungere.

Idag brukes ikke selve destillasjonen som grunnlag for de egenskaper en ønsker å oppnå med det ferdige produkt. Enten man snakker om såkalt syntetisk olje eller en snakker om mineralsk olje, så får disse idag sine egenskaper fra de såkaldte tilsetningspakkene som legges til baseoljen for å gi disse de egenskapene en ønsker.

Det er ikke små krav som stilles til smøreoljen i motorer, og de blir tøffere hele tiden. Spesielt fordi motorkonstruktørene finner på mye nytt som gjør livet vanskeligere for oljen. En motor med turbo eller kompressor idag kan yte det dobbelte eller mer per liter enn for etpar år siden. Det betyr at oljefilmen må tåle mer. Ikke bare skal den holde metallflatene fra hverandre. Den skal tette mellom stemplet og sylinderen så ikke forbrenningsgassene lekker nedover. Oljen er også viktig for å lede varme bort fra de høyt belastede mekaniske komponentene. Den skal også motvirke koksdannelse på stempler, slamdannelse og holde sot og forurensninger oppløst så de ikke legger seg som belegg inne i motoren. Itillegg skal den beskytte motorens indre mot korrosjon. Og den skal lede varme bort fra de mest termisk utsatte delene. Og som ikke det var nok, skal den helst gjøre dette i 30.000 km eller lenger uten at egenskapene blir mye dårligere.

VISKOSITET: Oljens flytegenskaper er svært viktig av flere grunner. Den må ikke bli for tykk når det er kaldt. Da kan det oppstå skader i motoren, fordi oljen ikke kommer ut til der den skal smøre. Den skal helst være stabilt tyntflytende gjennom hele temperaturområdet, men ikke så tynn at oljefilmen sprekker. En tynn olje gir mindre friksjon og lavere drivstofforbruk. En såkalt lettløpsolje på 5W-30 kan gi rundt 2,5% mindre forbruk enn en på 15W-40. Det første tallet sier noe om oljens egenskaper når motoren er kald i vinterkulde (W). Det siste er driftsvarm. Jo lavere tall, jo mer tyntflytende er oljen.

 

.