DIESEL

Diesel er enklere å lage enn bensin,  - og derfor også litt billigere.

Diesel kalles også dieselolje, og det sier noe om hvor denne fraksjonen kommer ut når råoljen destilleres. Like over smøreolje. Mens bensin må gjennom en mer omfattende produksjonsprosess, er det noe enklere å lage diesel.

Diesel har en egenvekt, densitet, på 0,84 kilo pr liter og er vesentlig tyngre enn bensin som bare er på 0,74 kilo pr liter. Dette betyr at det er endel mer energi i diesel. Densitet er en betegnelse på dieselens energiinnhold. Mens bensin inneholder 9,7 kW pr liter, inneholder diesel 10,7 kW pr liter. Dersom man fyller diesel med lavere densitet så går effekten i motoren ned og det må tilføres mer drivstoff per time eller km, for å få gjort samme jobben som ellers kunne vært gjort med brennstoff av bedre kvalitet. Dette skal man være oppmerksom på ved vinterdiesel, da denne har lavere tetthet enn sommerdiesel. Den ligger gjerne et sted mellom 0,825 og 0,835 kilo per liter. Fordi forbruket er direkte avhengig av tettheten, vil det gå opp litt om vinteren. Lavere egenvekt/densitet betyr mindre energimengde per insprøytning, og fintfølende bilister kan registrere en liten reduksjon i effekt og dreiemoment.

Diesel har et svært høyt kokepunkt (180-360 grader), men det er værre når det er kaldt. Her snakkes det om noe som kalles tåkepunktet (når drivstoffet begynner å bli tåkete). Dette skyldes at i kulda begynner det å dannes vokskrystaller. Brenstoffsystemet, med filtre. rør og pumper, har ikke godt av faste stoffer.  Krystallene er så små at de passerer systemfiltre med letthet. Etterhvert som temperaturen synker, øker problemene - helt til det blir så mye voks at det oppstår en blokkering. Det er derfor dieselen tilpasses årstidene med sommerdiesel og vinterdiesel. Vinteren er derfor en utfordring for dieselmotorer. Derfor blandes det inn en større andel hydrokarbonmolekyler med kortere karbonkjeder og lavere tåkepunkt. I gamledager ble det ofte tilsatt parafin til dieselen, men dette er ikke lenger mulig på grunn av parafinens høye svovelinnhold. Egenhendig innblanding av parafin frarådes på det sterkeste, siden dette både kan føre til havari av høytrykkspumper og innsprøytningsdyser og skade på partikkelfilter og katalysator på grunn av svovelinnholdet. Det tilsettes også flytforbedrende stoff til dieselen som hindrer at vokskrystallene klumper seg sammen.

I vanlig diesel er det blandet inn 7% biodiesel basert på rapsolje (vinterdiesel). Den dieselen som brukes i annleggsmaskiner og fritidsbåter har ikke biodiesel, fordi en slik blanding lettere tar opp vann, og det kan gi fare for bakterievekst i brennstoffsystemet. Innslaget av biodiesel gjør også at dieselen "går ut på dato". En dieselbil bør ikke stå i ro mer enn et halvt år uten ny tankfylling.

Det er din egen viten som avgjør hvor mye du får igjen i fortjeneste av den kapital du sprøyter inn i din dieselmotor i form av brennstoff.

Cetantallet

Cetan er den betegnelsen som viser dieselens tennvillighet, og legg merke til at de fleste motorfabrikater forlanger et cetantall på 50. Dette tallet er en grenseverdi, men lavere tall enn 50 gir en dårligere tenning av dieselen og i tillegg vil tenningsforløpet bli forstyrret. Moderne motorkonstruksjoner har imidlertid delvis greid å bøte på at dieselkonstruksjonen ikke har greid å følge opp den utvikling som har skjedd på motorkonstruksjonens område. Tilsetning som øker cetantallet forbedrer uansett kaldstart egenskaper, reduserer hvit røyk under starten og reduserer til og med motorstøy!

Densitet

Densitet er en betegnelse på dieselens energiinnhold. Høyere densitet, -høyere effekt.

Svovel

Svovel i diesel er sett på som forurensning. Men samtidig er dieselen helt avhengig av smøreevne. Uten god smøreevne i diesel får man stor slitasje på sylinderforinger og stempelringer. Uten god smøreevne må det itillegg påberegnes problemer med dieselutstyret.

Du kan selv høyne kvaliteten på dieselen du fyller!

Med dieseltilsetning som både høyner densiteten, høyner cetantallet og har en smørende effekt, samtidig som den renser.

Power Up Dieselinjektor

  • Rengjør og smører dyser og drivstoffsystem for sot og belegg, og du oppnår max effekt.
  • Effektiv smøring alle årstider i dyser og dieselpumper.
  • Høyner cetantalet, tre til fire enheter. Gir bedre økonomi og prestasjon.
  • Motvirker rust, korrosion og dannelse av skum ved tanking. Forhindrer ny dannelse av avleiringer på kritiske komponenter i drivstoffsystemet (først og fremst innsprøytningsdysene  -  slike avleiringer kan gi både redusert motoreffekt, høyere drivstofforbruk og eksosutslipp).
  • Forhindrer bakterievekst og forlenger lagringstiden på diesel.
  • Motvirker parafinutskilling og separerer effektivt vann fra drivstoff.

Det må også nevnes at det er en kjent sak at det dumpes store mengder industriavfall i tungolje og diesel, dette er ofte aggresive komponenter som skader miljø og maskineri.

I den forbindelse vil vi anbefale bruk av Filmax sidefiltrering for å få en renest mulig diesel! Et slikt filter vil fjerne ødeleggende vann, både bundet og fritt, det vil fjerne uønskede deponeringer og slitasjeprodukter i dieselen. 

.