JTX EP-2

Bruksområde

Power Up JTX EP-2 er en enhetsfett for hardt belastede glide-og rullelagre ved normal temperatur og fartsgrenser. For smøring av f.eks chassis, konstruksjon, jordbruks-og skogsmaskiner, hogstmaskiner, vannpumper og lignende.

JTX EP-2 fungerer også bra i et maritimt miljø.

Fordeler

Meget god vedheft, mekanisk stabilitet, Utvider smøreintervaller, gir god beskyttelse mot korrosjon.

Utmerket for sentralsmøresystem som kan pumpe NLGI 2

Bruksanvisning

JTX EP-2 er nyttig når lengre smøreintervaller er praktisk nødvendig, og når tungt belastede eller støtsbelastede fettsmurte appliseringer forekommer.

Følg anbefalte smøreintervaller.

Fås i

 400g   -   18kg   -    50kg   -     190kg  

Power Up JTX EP-2 er et litium-kalsiumforsåpet fett som inneholder tilsetningsstoffer som beskytter mot oksidasjon og korrosjon. Et universalfett som kan brukes til forskjellige anvendelser innenfor det angitte temperaturområde.

Tekniske data

-  kommer  ...