BENSININJEKTOR

Bruksområde

Power Up Bensin injektor for å blandes med bensin året rundt.

For biler med og uten katalysator.

Fordeler

Rengjør effektivt dyser og forgassere for sot og belegg som forårsaker ujevn og rykkete gang.
Beskytter mot rust og korrosjon i drivstoffsystemet.
Holder tennplugg og ventiler rene for belegg.
Løser startproblem og forhindrer frysing og ispropper vintertid. For biler med og uten katalysator. Minsker sotbelegg i EGR systemet.

Bruksanvisning

For beste resultat; anvend en flaske hver tanking. Ca 250 ml til 50-60 liter.

Fås i

Levereres kun i 200 ml flasker

Tekniske data

  • Densitet 15°C kg/m3 895
  • Viskositet ved 40°C mm2/S 155
  • Viskositet ved 100°C mm2/S 16,5
  • Flammepunkt 99°C
  • Laveste flytetemperatur -30°C

ET RENERE DRIVSTOFFSYSTEM!

Den lille dråpen som gjør den store forskjellen.

Når bensinforbrukende maskiner sånn som gressklippere, motorsag, scootere etc. har stått over en lengre periode, kan de være svært tungstartede. Hell på bensininjektor og la virke i 10-15 minutter.

Løser dine startproblemer!