• Power Up Smøremidler
  • Filmax filtersystem. Rensemaskin.
  • Filmax oljefiltersystem. Fast montering.
  • Filtrering og systemrens på stedet.
  • Filmax oljefilteranlegg montert på borerigg.
  • Filmax oljefilteranlegg. Montert på plate
  • Filmax oljefilteranlegg.
  • Filter i alle størrelser og behov
  • Liten portabel løsning til div oljerensing
  • Filtrering av diesel. Med evt antibacterial-behandling

Oljevedlikehold AS

Vårt firma er bygget på viten omkring oljevedlikehold, et konsept som sparer store verdier for landbasert, skipsfart, fiskeri og entrepenørvirksomhet.

Ordet gjenbruk  kan benyttes også når det gjelder olje. Vi forbruker ofte ikke-fornybare resurser som for eksempel olje, uten å vurdere alternativer. Et mekanisk utstyrs livslengde rangeres som et av de elementer som teller mest ved anskaffelse. I den forbindelse er det viktig å se på oljen som en sentral faktor i vedlikeholdsprosedyrene for å oppnå best og lengst mulig livslengde på det utstyret som er kjøpt. 

Oljevedlikehold AS har bygget opp en bedrift for rensing og gjenbruk av hydraulikkolje, sirkulasjonsolje, kjølemaskinolje, vannbaserte væsker, gearolje, filtrering på stedet og kurs.

Oljevedlikehold AS tilbyr tjenester som kan forlenge ditt utstyrs livslengde, samtidig som man minimerer dine utgifter på olje. Dette sparer dere for tusner av kroner.

-lengre levetid på maskineri

- større produktivitet

- bedre økonomi

 

Din leverandør av Filmax oljefiltersystemer

Filmax filter er et unikt filter som vil holde din sirkulasjonsolje, hydraulikkolje, motorolje, diesel eller vann/glykol så ren at kostnadene til vedlikehold blir vesentlig redusert.

Oljevedlikehold AS, import og salg av Power Up Lubricants smøremidler

 

Den lille dråpen som gjør den store forskjellen!

Kontakt oss

Oljevedlikehold AS
Gyltvikveien 22
8226 Straumen

oljevedl@online.no

Mob.: 90583258

Mob.: 93625049

Tlf.: 75697100

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Det er en kjensgjerning at 70-80% av havariene i mekaniske installasjoner kan føres tilbake til OLJEN